Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale ondernemers

Wij willen dat het gemeentehuis (en andere gemeentelijke locaties) benut kan en gaat worden als flexplek voor Rhedense startende ondernemers en ZZP’ers.
Verder willen wij dat gemeentelijke aanbestedingen kleiner dan € 50.000, in principe in de eigen gemeente worden aanbesteed, zodat aan lokale ondernemers meer opdrachten worden gegund.

  • D66 wil ondernemers ondersteunen die werken met kleine kringlopen, hergebruik en die het
    potentieel van mensen optimaal inzetten;
  • D66 wil de lokale economie stimuleren en benoemt daarom jaarlijks de ‘meest inspirerende
    ondernemer’ op het gebied van circulaire economie;
  • Er komen meer (juridische) mogelijkheden om aan huis te werken en thuis ambachtelijk werk
    te verrichten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018