Steun ons en help Nederland vooruit

Minder regels

Wij willen een woon-, werk- en vestigingsklimaat organiseren, waarin innovaties als pilot kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het toestaan van regelluwe proeftuinen. Ook willen wij dat er meer flexibel om wordt gegaan met de invulling van bedrijventerreinen.

  • Er komt een beleidswijziging waarbij het aantrekkelijk wordt gemaakt om kwaliteit in de bouw
    na te streven en waar welstandsvrij bouwen de norm is;
  • Bestaande kaders mogen niet belemmerend zijn. Wij willen dat de gemeente de circulaire
    economie stimuleert door buiten bestaande kaders te denken en te handelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018