Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Rheden beschikt over een grote verscheidenheid aan onderwijsinstellingen; van basisscholen tot instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Wij vinden het van groot belang om in elke kern een basisschool te behouden, ook als dit extra geld kost. D66 ziet onderwijs als een belangrijk middel om kansenongelijkheid te verkleinen. Schooluitval vermindert de kansengelijkheid en daarom vindt D66 het belangrijk om dit tegen te gaan. Goed onderwijs vergroot bovendien de kans om mee te kunnen doen in de almaar veranderende maatschappij. Dat willen wij graag voor iedereen.
Wij zijn trots op onze groene opleidingen, zoals de scholen Van Hall Larenstein, Helicon en Aeres (Groenhorst).

  • D66 neemt het initiatief tot het co√∂rdineren van de samenwerking van genoemde opleidingen met het lokale bedrijfsleven. Dit moet hen kansen geven om activiteiten binnen een groene economie verder te ontwikkelen. Triple Helix Dieren is een goed voorbeeld van nieuwe initiatieven;
  • Wij dagen de groene onderwijsinstellingen uit om oplossingen te bieden voor de complexe problemen waar wij als gemeente voor staan, bijvoorbeeld door ons openbaar gebied aan te bieden als proeftuin;
  • Het percentage schooluitval moet dalen. Wij willen dat de gemeente gaat samenwerken met onderwijsinstellingen in de regio en naburige gemeentes. Ook de jongerencoaches spelen hierbij een belangrijke rol;
  • Wij zetten een prijsvraag onder scholen uit voor het beste idee om complexe problemen op het gebied van klimaatverandering op te lossen. Ook basisschoolleerlingen worden meegenomen in het zoeken naar creatieve mogelijkheden om een probleem van de gemeente op te lossen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018