Steun ons en help Nederland vooruit

Open bestuurscultuur

Praat ‘met’ en niet ‘over’ inwoners. We willen doorgaan met de open bestuurscultuur die we hebben gerealiseerd in de afgelopen periode. Wij hebben ingestoken op een andere bestuursstijl, waarbij ook de manier van vergaderen is gewijzigd. Wij creëren ontmoetingsruimte tussen inwoners en raadsleden op de verschillende vergaderavonden. Daarnaast worden elke raadsvergadering willekeurig 100 inwoners uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Wij stimuleren burgerinitiatieven en denken mee met de inwoners. Wij willen steeds meer naar een systeem van overheidsparticipatie waarbij inwoners initiatieven ontplooien en de overheid de uitvoering faciliteert. Hoe meer inwoners betrokken worden bij beslissingen, hoe groter het draagvlak voor de betrokkenheid bij het uiteindelijke plan. Ook als het gemeentebestuur zelf plannen heeft, moeten deze schriftelijk aan betrokkenen worden voorgelegd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018