Steun ons en help Nederland vooruit

Openbaar vervoer en andere concepten

Het openbaar vervoer biedt voordelen ten opzichte van vervoer met de auto. Het openbaar vervoer is minder belastend voor het milieu en biedt een goede bereikbaarheid. Het geeft mensen de kans ergens te komen, zonder dat zij zelf een inspanning hoeven te leveren.

  • Wij willen dat de kernen goed bereikbaar blijven met het huidige openbaar vervoer, ook op zon- en feestdagen;
  • D66 is voor behoud van de Plusbus;
  • Naast de bestaande vormen van vervoer, moeten ook alternatieve vormen beschikbaar komen
    waarbij mobiliteit als dienst wordt aangeboden. Een voorbeeld is ‘Mobility as a Service’. Dit is vraaggestuurd vervoer, waarbij het vervoer op verschillende manieren kan worden vormgegeven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018