Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy

Vrijheid begint met het recht op de eigen levenssfeer. In een vrije samenleving heeft de overheid niet het recht om zo maar informatie over haar inwoners te verzamelen. Privacy is belangrijk, ook als je ‘niets te verbergen hebt’. Want ook dan wil je nog zelf invloed uit kunnen oefenen over wat andere mensen, de overheid of bedrijven allemaal van je kunnen weten.

  • D66 wil dat camera’s geen openbare ruimte vastleggen als daar geen noodzaak voor bestaat
    vanuit het perspectief van veiligheid. Wij zien cameratoezicht dus niet als de oplossing voor criminaliteit;
  • De app ‘Meld een vermoeden’ mag alleen gebruikt worden door Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA) en politie;
  • In mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeheer) ingevoerd. Na een half jaar wil D66 de werking van deze verordening evalueren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018