Steun ons en help Nederland vooruit

Regio

De gemeente functioneert binnen de regio vanuit een sterke zelfstandige positie. De huidige omvang van de gemeente is hiervoor ideaal: niet te groot en niet te klein. De positie van de gemeente Rheden kan worden versterkt door krachtige samenwerking in de regio. Wij stimuleren dat Rheden actief de samenwerking in de omgeving zoekt, daar waar het gaat om de uitvoering van gemeentelijke taken.
Uitgangspunten zijn daarbij: vergroten van de efficiency met een betere kwaliteit aan dienstverlening.
De afstand tot de burger dient hierbij te worden verkleind.

  • Wat ons betreft blijft Rheden een actieve deelnemer aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden; zoals Regio Arnhem Nijmegen, Veiligheidsregio en Euregio.
  • Bestuurlijke samenwerkingsverbanden staan op afstand van de gemeenteraad. De democratische legitimatie is niet altijd duidelijk en verzekerd. Wij willen dat deze democratische legitimatie geborgd is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018