Steun ons en help Nederland vooruit

Studenten

In Velp is Hogeschool Van Hall Larenstein gevestigd. Net over de gemeentegrens zit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Velp, maar ook in de andere kernen moeten plekken zijn waar studenten graag wonen en studeren. De samenwerking Triple Helix geeft kansen aan studenten in onze gemeente. De Triple Helix beoogt samenwerking en ideeënuitwisseling tussen verschillende ‘groene’ onderwijsinstellingen en ondernemers in onze gemeente die zich met klimaat en andere groene activiteiten bezig houden. Hieronder vallen wat ons betreft ook de ambachten.

  • De verbetering van huisvesting voor studenten wordt gestimuleerd;
  • De ‘groene samenwerking’ in onze gemeente (Triple Helix (Green Valley) wordt verder verdiept.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018