Steun ons en help Nederland vooruit

Talentontwikkeling

Talenten komen tijdens, maar ook na schooltijd tot ontplooiing. D66 wil daarom een ruim aanbod aan mogelijkheden tot het ontwikkelen van verschillende talenten. Talentontwikkeling draagt ons inziens bij aan positieve gevoelens omtrent eigenwaarde en zelfvertrouwen.

 • Wij juichen initiatieven toe om talenten te ontwikkelen, helemaal als deze vanuit de wijk en in
  de wijk tot stand komen. Wij denken hierbij onder andere aan workshops en muzieklessen
  voor kinderen en jongeren. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om hun talenten
  te ontdekken;
 • Wij zien kansen om het creatieve werkveld in te zetten voor initiatieven in de eigen wijk
  (bijvoorbeeld een uitgebreid creatief aanbod tot ontwikkeling in muziek, schilderkunst,
  drama, yoga, etc.);
 • D66 vindt het van belang dat kinderen muziekonderwijs krijgen. Dit kan op basisscholen, maar
  ook buitenschools. Muziekonderwijs moet ons inziens toegankelijk zijn voor ieder kind.
 • Wij stimuleren sportverenigingen om talenten te ontdekken en hen een passende begeleiding
  te bieden;
 • Wij stimuleren initiatieven inzake huiswerkbegeleiding voor kinderen en nieuwe Nederlanders
  die in hun ontwikkeling bedreigd raken te worden;
 • Creatief talent van kinderen wordt gestimuleerd door een uitgebreid creatief aanbod tot
  ontwikkelingsmogelijkheden (muziek, schilderkunst, drama, etc). Wij vinden het belangrijk dat
  dit aanbod toegankelijk is voor elke portemonnee (van gezinnen met een Gelrepas tot en met
  gezinnen met een ruim budget);
 • Passend onderwijs is nodig voor elk kind, juist voor de ontwikkeling van talenten (niet alleen
  op cognitief gebied, maar ook op sportief en creatief gebied).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018