Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer door de dorpen

De mens in het ruimtelijk gebied betekent voor ons dat onze inwoners en bezoekers zich veilig kunnen bewegen in onze gemeente. Dat betekent dat geluids- en trillinghinder moet worden beperkt en dat mensen veilig over straat kunnen lopen, fietsen of rijden.

  • D66 wil een onderzoek naar functie, snelheid en veiligheid van de doorgaande weg;
  • In Laag Soeren willen we geen vrachtwagens meer door het dorp en veilige fietsovergangen
    op de Harderwijkerweg. Een uitzondering wordt gemaakt voor bestemmingsverkeer;
  • D66 blijft zich inzetten om de negatieve effecten op de gezondheid door verkeer
    (luchtkwaliteit, geluids- en trillinghinder) tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018