Steun ons en help Nederland vooruit

Volwasseneneducatie

Onderwijsinstellingen kunnen ook volwassenen inspireren tot ontwikkeling. Om- of herscholing biedt
kansen voor mensen die geen werk hebben of dit dreigen te verliezen. Daarnaast stimuleren wij werkgevers om hun werknemers actueel geschoold te houden. Wij zien dat als een belangrijke opgave.

  • Wij nemen het initiatief voor uitwisseling tussen verschillende bedrijven, zodat werknemerselkaar inspireren en stimuleren;
  • Wij stimuleren bedrijven tot het inzetten van opleidingstrajecten met mogelijkheden voor kwalificatie (omscholing/bijscholing/herscholing);
  • Wij brengen samen met onderwijs- en maatschappelijke instellingen, laaggeletterdheid terug
    door onder andere specifieke taalcursussen te ontwikkelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018