Steun ons en help Nederland vooruit

Wijkgericht werken

Wij richten ons, door middel van een wijkgerichte aanpak, vooral op het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. We koesteren de mantelzorger en zullen deze effectief ondersteunen. Indien nodig zijn er mogelijkheden om mantelzorgers, al dan niet tijdelijk, te ontlasten. Dit kan door het aanbieden van professionele hulp of andere maatregelen. Wij nemen het initiatief voor het invoeren van preventieve maatregelen en vroegtijdig signaleren. Voor vroegtijdig signaleren is een intensieve samenwerking tussen betrokken instanties (huisarts, school, jeugdzorg, politie en de gemeente met haar wijkgerichte gebiedsteams) cruciaal. Binnen de samenwerking worden de regels van privacy nageleefd. Wij staan voor een integrale aanpak en goede samenwerking rond gezinnen.

  • Zorg op maat is het uitgangspunt;
  • Intensieve samenwerking tussen wijkgerichte gebiedsteams, huisartsen, scholen en andere
    instanties binnen Rheden is van belang, zeker daar waar het gaat om het vroegtijdig signaleren
    van verborgen gezinsproblematiek.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018