Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord Krista den Hertog – Heins

Duurzame toekomst!

Afgelopen periode hebben wij als fractie D66 van de gemeenteraad Rheden onze steen bijgedragen. Wij  hebben uw steun gekregen en hebben een bijdrage geleverd aan de toekomst van de gemeente Rheden.  Wij zijn hierbij steeds dicht bij onze eigen ideeën gebleven. De vijf richtingwijzers van D66 waren namelijk steeds uitgangspunt voor onze besluitvorming. Wij zijn er trots op dat wij al onze besluiten kunnen beargumenteren vanuit deze richtingwijzers en wij zijn er trots op dat wij zoveel voor elkaar  hebben gekregen in de afgelopen vier jaar. Denk aan het afronden van moeilijke projecten op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, zoals Zwembad Beekhuizen, Nimmer Dor en Traverse Dieren. Zowel in het college als in de gemeenteraad heeft D66 een substantiële bijdrage geleverd. Het invullen van onze rollen die horen bij het raadslidmaatschap hebben wij met veel inzet en plezier gedaan. Wij beseffen
echter ook dat het altijd beter kan. Streven naar verbetering is in onze ogen duurzaam.
Want duurzaamheid gaat verder dan zorg hebben voor ons milieu. Een duurzame toekomst heeft ook betrekking op een samenleving waarin het prettig leven is. Voor iedereen. Dat vergt van een politicus dat hij afstand kan nemen van zijn eigen situatie. Dat hij verder kan kijken dan zijn eigen achtertuin. En juist omdat D66 verder durft te kijken dan het populisme van het heden, heb ik ooit gekozen voor D66. Het gaat er om dat onze woonomgeving ook over 20 jaar nog een prettige leef- en werkomgeving is. En dat is waarom D66 haar aandacht richt op ontwikkeling.
Ontwikkeling biedt jongeren, volwassenen en ouderen kansen. Ontwikkeling is nodig om toekomstbestendig te handelen en ontwikkeling brengt ons innovatie. Zo lang wij ons ontwikkelen is er kans op een duurzame toekomst! Ook op lokaal niveau! Juist op lokaal niveau! Wij proberen meer mensen actief te krijgen in de besluitvorming. Soms moeten er besluiten worden genomen die verschillende belangen raken. D66 Rheden daagt u uit om mee te denken. Wij willen meer inspraak en vooral meer verantwoording. Ook, of misschien wel juist, als u voor een voorliggend plan bent. Want de mensen die het er niet mee eens zijn, weten de weg naar de inspraak wel te vinden. Maar als u het ergens wel mee eens bent, horen wij dat ook graag. Een goed besluit wordt immers genomen na het horen van alle standpunten?
D66 Rheden gaat in ieder geval door, verder dan de waan van de dag en altijd gericht op een duurzame toekomst.

Wij gaan er voor en hopen dat u ons weet te vinden. Wij hopen dat u ons ook nu weer steunt in maart 2014!

Krista den Hertog-Heins
Lijsttrekker en Fractievoorzitter
D66 Rheden

Laatst gewijzigd op 22 november 2018